logo

KLUB

CBSERVIS

WALTHER

IPSC

IPSC

IPSC

IPSC

X

X

X

CSOL

CSOL

IPSC

EXTREME

ASOCIACE

IPSC
  

4. kolo Kummer Cup 2023

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod 4. kolo Kummer Cup 2023

DVC
SQUAD shooting team

Michaela Šerá (Ředitel závodu), 724525573
Jiří Šerý (Hlavní rozhodčí), 603495715
Jan JUMBO Staněk (Statistik), 602790557

email: registrace@kummercup.cz

Základní informace

Datum:1.9.2023
Obtížnost:IPSC Level I. SUPER JUNIOŘI
Počet situací:5
Minimální počet ran:110
Hlavní závod - kapacita:30 závodníků
Divize: Production
Kategorie:Super Junior
Pořadatel SQUAD shooting team
Místo Vojenská střelnice Lomy u Kunžaku ( mapa )
GPS 49°06'41.3"N 15°09'54.9"E
Povinná výbava ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné 500 CZK
Startovné může být pro členy ASDSCR proplaceno asociací dle jejích pravidel.
Účast Super Junioři dle pravidel IPSC
Zbraně a střelivo dle pravidel IPSC, max 10. ranné zásobníky
  • vlastní, jsou povoleny všechny druhy malorážních pistolí ráže 22. lr
  • klubové/sponzorské - zajištěno na střelnici pořadatelem
BEZPEČNOST 1) jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná
2) zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
3) Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. V bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.
4) Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou !!!!!! d i s k v a l i f i k a c i !!!!!!
  Závodníci i diváci mají povinnost dodržovat aktuální zdravotní opatření (COVID).

KMR Cup 2022 je určen pro super juniory a díky sponzorům i zdarma zapůjčení zbraní, vybavení a munice pro děti od 10 do 15 let.

Pro účast dětí v KMR Cup 2022u potřebujeme písemný souhlas zákonného zástupce (rodiče) s účastí a zpracováním osobních údajů !
Prosíme vytisknout, vyplnit, podepsat a vzít sebou na soutěž:
přihláška + souhlas se zprac.osobních údajů pro KMR Cup 2022.PDF
(případně pokud se rodič účastní také, stačí podepsat na místě)

DĚKUJEME

Sponzoři:
Kummer s.r.o. www.kumm.cz
CB Servis Centrum - Guns Tradewww.guns-trade.cz

ASDSCR rozhodla nepodpořit klub při práci se super juniory.
Podpoří jednotlivé členy ASDSČR - startovné proplatí přímo jim, dle svých pravidel.
Proto pokud nejste v asociaci, můžete nás kontaktovat, vše Vám vysvětlíme a domluvíme se na registraci a podmínkách a rozsahu proplacení startovného z ASDSCR.
Díky sponzorům klubu SQUAD je půjčení zbraně, vybavení a munice STÁLE ZDARMA.


Vedení závodu

Match Director:Michaela Šerá (CZE)
Range Master:Jiří Šerý (CZE)
Stat Officer:Jan JUMBO Staněk (CZE)
Tajemník:Ivan Novotný (CZE)
Hospodář :Hana Kleinová (CZE)

Časový plán

DatumČas 
1.9.202313:00-16:00
16:30
závod
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  500 CZK

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je nevratné, ale lze přenést na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika
Jméno a adresa příjemce: 
účet č. 503123002/5500 Jméno příjemce: SQUAD Adresa příjemce: Ždírec 28, Polná 58813 Banka: Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic Adresa banky: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
Transakční poplatky hradí odesílatel
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů závodníka
1. Klub SQUAD, se sídlem Ždírec 28, 588 13 Polná, IČO: 27019829, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: L 11515/KSBR (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob zpracovává tyto osobních údaje v rozsahu nezbytném k naplnění účelu závodu „Kummer cup“:
− jméno a příjmení dítěte (závodníka)
− datum narození dítěte (závodníka)
− bydliště dítěte
− telefonní číslo zákonného zástupce
− jméno a příjmení osoby vykonávající dohled nad dítětem (závodníkem)
− telefonní číslo osoby vykonávající dohled nad dítětem (závodníkem)

2. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo a informace o osobě vykonávající dohled nad dítětem (závodníkem) v průběhu závodu zpracovává za účelem evidence závodníků (úhrada startovného, sportovní činnost, účast na závodu) a pro účely propagace klubu a závodu „Kummer cup“ (fotografie, videa, prezentace a jiné propagační materiály).

3. Správce je oprávněn za účelem propagace klubu a závodu „Kummer cup“ pořizovat fotografie, videa a jiné propagační materiály, a tyto zveřejňovat na svých webových stránkách, sociálních sítích a na dalších místech vhodných pro propagaci činnosti klubu a pro propagaci závodu (noviny, TV, atd.)

4. Osobní údaje Správce zpracovává pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Odstranění osobních údajů na žádost se týká pouze vedených osobních údajů a nedopadá na již pořízené a publikované fotografie, videa a ostatní propagační materiály.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může zpracovávat i Asociace sportovní dynamické střelby Česká republiky; případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

6. Podle nařízení GDPR k ochraně osobních údajů má zákonný zástupce dítěte právo:
− vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
− požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
− požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
− vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit,
− požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
− v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020