logo

MAIN MENU


KLUB

CBSERVIS

WALTHER

IPSC

IPSC

IPSC

IPSC

IPSC

CSOL

CSOL

IPSC

EXTREME

ASOCIACE

IPSC
  

1. kolo O pohár Obce legionářské 2021

Registrace


Krok 2/2

Pořadatelé si vyhrazují prá dodatečně měnit zařazení závodníků do squadu dle potřeb hladké průběhu závodu


V souladu s pravidlem 6.6.2 je účast v prematchi omezena na organizátory, sponzory a rozhodčí
Rozhodčí se po dohodě RM registrují v odkazu v levém menu.


Vybrán squad: číslo 104
PříjmeníJméno:
IPSC Alias
IPSC Region: e-mail:
Kategorie:
Divize: Faktor:Co to je IPSC Alias a proč ho vyžadujeme:
Z důvodu jednoduchého a jednoznačného sjednocení výsledků ze závodů k jednomu střelci, zavádíme požadavek na zadání IPSC aliasu. Takto se vyhneme zmatkům a záměnám v případě (ne)zadání kategorií, několikanásobných jmenovců atp. Registrace nového aliasu: https://www.scoringservices.org/Mobile/AliasRegistration.html
vyhledání aliasu: https://www.scoringservices.org/Mobile/AliasSearch.html

Registrace bez platby je platná maximálně 10 dnů. Neplatí pro organizátory a RO.
Po tomto termínu bude registrace automaticky zrušena !
Při zadání neplatné emailové adresy, se zbavujete možnosti být informován/a o případných změnách.

Před odesláním registrace prosím potvrďte, že souhlasíte s pravidly a zpracováním osobních údajů:
nejdříve klikněte zde ==>

Prohlašuji že startuji na vlastní nebezpečí a budu dodržovat pokyny pořadatelů a souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pořadatelem. Uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pořadateli.
Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků při organizaci závodu, vyhodnocení jeho výsledků, informování o výsledcích a informování o dalších závodech pořadatele.
Zpracovávání bude probíhat po dobu 5 let od udělení souhlasu pořadateli.
Beru na vědomí, že mám právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
a nyní klikněte zde ==>© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020