logo

MAIN MENU


KLUB

CBSERVIS

WALTHER

IPSC

IPSC

IPSC

IPSC

IPSC

CSOL

CSOL

IPSC

EXTREME

ASOCIACE

IPSC
  

termín konání 3. kola 2020 je 3.10.2020

3. kolo O pohár Obce legionářské 2020

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod 3. kolo O pohár Obce legionářské 2020

DVC
SQUAD shooting team

Michaela Šerá (Ředitel závodu), 724525573
Jiří Šerý (Hlavní rozhodčí), 603495715
Jan JUMBO Staněk (Statistik), 602790557

email: registrace@squad.cz

Základní informace

Datum:3.10.2020
Obtížnost:IPSC Level I.
Počet situací:6
Minimální počet ran:140
Prematch - kapacita:24 Super Juniorů + RO
Hlavní závod - kapacita:120 závodníků
Divize: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, Revolver
Kategorie:Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior
Pořadatel SQUAD shooting team
Místo Vojenská střelnice Lomy u Kunžaku ( mapa )
GPS 49°06'41.3"N 15°09'54.9"E
Povinná výbava ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné viz dále na stránce
Účast Držitelé zbrojního průkazu
Zbraně a střelivo Vlastní, jsou povoleny všechny druhy velkorážních pistolí a revolverů od ráže 9mm Luger (dle pravidel IPSC). Není povoleno používat střelivo s průbojnou a zápalnou střelou.
Občerstvení Zajištěno na střelnici
BEZPEČNOST 1) jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná
2) zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
3) Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. B bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.
4) Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou !!!!!! d i s k v a l i f i k a c i !!!!!!
5) Při pohybu po střelnici je povinnost nosit roušku !
Poznámky 1) Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
2) Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
3) Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Kummer Cup


KUMMER CUP je určen pro super juniory a díky sponzorům i zcela zdarma pro děti od 10 do 15 let.

Pro účast dětí v Kummer Cupu potřebujeme písemný souhlas zákonného zástupce (rodiče) s účastí a zpracováním osobních údajů !
Prosíme vytisknout, vyplnit, podepsat a vzít sebou na soutěž:
přihláška + souhlas se zprac.osobních údajů pro Kummer Cup.PDF
(případně pokud se rodič účastní také, stačí podepsat na místě)

DĚKUJEME

Sponzoři:
Kummer s.r.o. www.kumm.cz
CB Servis Centrum - Guns Tradewww.guns-trade.cz

Vedení závodu

Match Director:Michaela Šerá (CZE)
Range Master:Jiří Šerý (CZE)
Stat Officer:Jan JUMBO Staněk (CZE)
Tajemník:Ivan Novotný (CZE)
Hospodář :Hana Kleinová (CZE)

Časový plán

DatumČas 
2.10.2020.9:00 - 12:00Prematch
2.10.2020.13:00 - 16:00Kummer Cup Super Junioři
3.10.20208:00-11:35
12:00 - 15:30
16:30
závod - ranní směna
závod - odpolední směna
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  500 CZK     [ 22 EUR]

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je nevratné, ale lze přenést na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika
Jméno a adresa příjemce: 
účet č. 503123002/5500 Jméno příjemce: SQUAD Adresa příjemce: Ždírec 28, Polná 58813 Banka: Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic Adresa banky: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 IBAN CZ3355000000000503123002 SWIFT (BIC): RZBCCZPP
Transakční poplatky hradí odesílatel
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli SQUAD, IČ 27019829 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie a videa z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020