logo

KLUB

CBSERVIS

WALTHER

IPSC

IPSC

EXTREME

EXTREME

IPSC

IPSC

IPSC

ASOCIACE

IPSC
  

2. kolo O pohár Obce legionářské 2018

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod 2. kolo O pohár Obce legionářské 2018

DVC
SQUAD shooting team

Michaela Mokrá (Ředitel závodu), 724525573
Jiří Šerý (Hlavní rozhodčí), 603495715
Jan JUMBO Staněk (Statistik), 602790557

email: registrace@squad.cz

Základní informace

Datum:12.5.2018
Obtížnost:IPSC Level I.
Počet situací:6
Minimální počet ran:140
Prematch - kapacita:30 závodníků
Hlavní závod - kapacita:120 závodníků
Divize: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, Revolver
Kategorie:Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior
Pořadatel SQUAD shooting team
Místo Vojenská střelnice Lomy u Kunžaku
Povinná výbava ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné viz dále na stránce
Účast Držitelé zbrojního průkazu
Zbraně a střelivo Vlastní, jsou povoleny všechny druhy velkorážních pistolí a revolverů od ráže 9mm Luger (dle pravidel IPSC). Není povoleno používat střelivo s průbojnou a zápalnou střelou.
Občerstvení Zajištěno na střelnici
BEZPEČNOST 1) jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná
2) zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
3) Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. B bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.
4) Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou !!!!!! d i s k v a l i f i k a c i !!!!!!
Poznámky 1) Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
2) Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
3) Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Vedení závodu

Match Director:Michaela Mokrá (CZE)
Range Master:Jiří Šerý (CZE)
Stat Officer:Jan JUMBO Staněk (CZE)
Tajemník:Ivan Novotný (CZE)
Hospodář :Hana Kleinová (CZE)

Časový plán

DatumČas 
11.5.2018.11:00 - 16:00Prematch
12.5.20188:00-11:35
12:00 - 15:30
16:30
závod - ranní směna
závod - odpolední směna
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  450 CZK     [ 20 EUR]

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je přenosné na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika
Jméno a adresa příjemce: 
účet č. 503123002/5500 Jméno příjemce: SQUAD Adresa příjemce: Ždírec 28, Polná 58813 Banka: Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic Adresa banky: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 IBAN CZ3355000000000503123002 SWIFT (BIC): RZBCCZPP
Transakční poplatky hradí odesílatel
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018